Ved det gamle sjukehuset og peikar mot Storevatnet

Her finner du