Helleristninger på Ausevika

Om kunstverket

AUSEVIKA ROCK CARVINGS (Kilde: https://www.visitnorway.com/listings/ausevika-rock-carvings/182964/)

Ausevika is one of the most extensive rock-carving sites in Norway, with figures dating back more than 3000 years. There are more than 300 carvings, of both animals and humans. There are also fertility and agricultural motifs, known as Veidemannskunst, literally 'huntsman's art'. Geometric symbols, spirals and labyrinths are found throughout the site. Ausevika in Flora municipality is visitor friendly, with a car park, footpaths, ramp access and infoboards.

Ausevika is situated approximately 40 minutes drive from Florø driving towards Stavang.


Kulturminne (Kilde: Riksantikvaren- https://www.riksantikvaren.no/ordlister-med-ordforklaringer-bokmal/#k-bm)

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.

Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner.

Kulturminneverdi Verdier som tillegges et kulturminne. Forvaltningen, organisasjoner, eiere, brukere eller andre kan vurdere kulturminnets verdi på ulike måter. Verdivurderingen kan endres over tid.

Kulturminneforvaltningen deler gjerne verdiene inn i tre grupper: kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier.

You can follow a cultural trail at Ausevika when you are on the spot. Experience the fascinating history is brought to life through video and audio stories on your mobile.

  • Tittel: Helleristninger på Ausevika
  • Kategori: Billedkunst
  • Teknikk: Steinhugging
  • Sted Ausevika
  • Kulturminne Arkeologiske kulturminner

Relaterte artikler