Kystfolk 1

Av Turid Haye (1982)

Om kunstverket

Turid Haye

Kystfolk 1

  1. Modellert i steingods.

Turid Haye (1951) er utdannet keramiker fra Kunsthøgskolen i Bergen og University of Oregon, USA. Hun har i tillegg mastergrad i kunsthistorie fra universitet i Oslo.

Haye modellerer i steingods og porselen i ulike formater som skulpturer og relieffer. Hun jobber ofte i serier rundt et tema. Haye har utført en rekke offentlige utsmykkinger og deltatt på utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Hun har mottatt flere stipend og priser, og hennes verk har blitt innkjøpt av offentlige og private samlinger i Norge og i utlandet. Se mer: www.turidhaye.no

Kystfolk 1 er fra serien Kystfolk som ble laget i årene 1980 til 1982. Haye flyttet til Selje i 1978. Møtet med sterke mennesker og robust natur på Vestlandet gjorde stort inntrykk. I 1979 lagde hun to steingodsrelieffer med tittel Vestlandsfanden 1 og 2 (K.E.) og ble tildelt Statens reisestipend for disse verkene. I etterkant av dette og med inspirasjon fra vestlandsnaturen, lagde hun serien Kystfolk. Verket er trolig innkjøpt i forbindelse med hennes utstilling i Flora Samfunnshus i 1982.

Turid Haye

Relaterte artikler