Lekseoverhoering i Eggedal (reproduksjon, plakat)

Av Harriet Backer (1888)

Om kunstverket

Kunstner Harriet Backer (1845-1932). https://no.wikipedia.org/wiki/Harriet_Backer

Relaterte artikler