Speilbilde II

Av Randi Eilertsen

Om kunstverket

(Kilde: Wikipedia, https://no.wikipedia.org/wiki/Radering)

Radering er et sett kunstneriske teknikker som går ut på å risse bilder inn i en plan metallplate. Resultatet er en variant av dyptrykk.

Teknikken brukes vanligvis på plater av stål (stålstikk) eller kobber (kobberstikk eller kaldnålsradering). Før fotografering ble vanlig, var radering måten å få masseproduserte bilder på.

Radering brukes også om teknikker der linjene blir etset inn med syre etter at en har laget ripene i et vokslag utenpå platen, egentlig etsninger.

Stålstikk var også vanlig til klisjeer for penger og frimerker. Grunnen er at stålet er så hardt at det tåler store opplag uten at ripene blir slitt, mens kobber, som er mykere, vil gi merkbar forskjell etter noen hundre trykk. Noe av teknikkene til dette er i dag datastyrt, noe som gir mulighet for flerfargetrykk med høy presisjon.

Relaterte artikler