Ukjent

Av Per Inge Bjørlo (1980)

Om kunstverket

Årstall er ikke helt kjent, men lignende verk som 'Chernobyl bird' (Se: https://www.mutualart.com/Artwork/Chernobyl-Bird/BE2289FE36DA2A9E) ble utført i 1986.

Relaterte artikler